7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

De campagne 'Met een 7-sprong naar integrale ecologie' sluit aan bij het Laudato Si' Actieplatform dat alle groepen oproept om op 7 jaar tijd volledig duurzaam te worden in de geest van Laudato Si'.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Plant een Laudato Si'-boom

en maak je engagement zichtbaar voor de 7-sprong naar integrale ecologie. Download de handleiding en registreer je boom online

Meer...

 

laudatosiboom ad

11.11.11.: "Klimaatonrecht raast verder"

De jaarlijkse campagne van 11.11.11. focust op klimaatverandering en het onrecht dat er het gevolg van is

Meer...

 

  • #ik7mee
    House of Compassion
    Begijnhofkerk Brussel House of Compassion is een huis waar geluisterd wordt naar de schreeuw van de arme en de schreeuw van de aarde, naar het...

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat voor duurzaamheid

Sinds het schooljaar 2016-2017 zetten we binnen onze interne organisatie expliciet in op duurzaamheid. Daarvoor werd een werkgroep opgericht die zijn schouders zet onder het project.Op een personeelsvergadering heeft de projectgroep toegelicht welk belang een duurzaam klimaat voor de huidige en voor de toekomstige generaties heeft. Omdat wij via onderwijs de toekomstige generaties vormen, willen we het belang van duurzaamheid extra in de verf zetten.

 

 

Wlicht uite sturen regelmatig suggesties naar scholen, maar willen er ook binnen onze organisatie sterk op inzetten. Want ook wij kunnen ons steentje bijdragen!

Via een enquête vroegen we onze collega’s om suggesties. Op basis daarvan werkten we een actieplan uit waarbij maandelijks één thema extra aandacht krijgt.
Voor elke actiemaand heeft een collega mooie affiches ontworpen. Klik op een affiche om een uitvergrote versie te zien. Of download ze hier allemaal.

 


dikketruiendagFebruari: energie

Voor het eerst waren ook wij solidair met de scholen op dikketruiendag en werd de thermostaat enkele graden lager gezet.
De lichten gaan automatisch uit via sensoren, behalve in de vergaderlokalen. Een vriendelijke cartoon herinnert ons eraan de lichten te doven.

 

 

no meatMaart: voedsel

De impact van de voeding(productie) op het klimaat is niet te onderschatten. We nodigen collega’s uit om deel te nemen aan de 40 dagen zonder vlees, een actie die volledig past binnen de vasten en die ons doet stilstaan bij de waarde van onze voeding en de voedselketens. Voor het eerst is Katholiek Onderwijs Vlaanderen te vinden als groep op www.dagenzondervlees.be.

 

 

trapApril: mobiliteit

Pedagogisch begeleiders gaan regelmatig bij scholen langs. Dan zijn verplaatsingen met de wagen vaak onvermijdelijk. We moedigen alle collega’s aan om waar het kan te carpoolen of van het openbaar vervoer gebruik te maken. Verder gunnen we de lift wat meer rust. Daarom moedigen we onze collega’s aan om de trap te nemen. Daarmee proberen we het elektriciteitsverbruik verder te verminderen.

 

 

waterMei: water

We hebben een waterfilter die ons kraantjeswater ook koelt. Toch staan er standaard plastic flessen op de tafels waar er geluncht en vergaderd wordt. Vanaf mei staan er glazen waterkannen met kraantjeswater op de tafels. Ons doel is om het verbruik van plastic flessen op zes maanden tijd te halveren.

 

 

papierJuni: papier

We proberen minder documenten te printen voor een vergadering. Als het echt niet anders kan, dan stimuleren we om recto-verso en met twee bladzijden op één pagina af te drukken. Ook komt er op elke verdieping een kladpapierdoos.

 

 

Ook volgend schooljaar willen we 12 acties doen en verder op duurzaamheid blijven inzetten.

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

Lees ook de bijdrage van Lieven Boeve, Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor 'Het klimaat verandert ook mij'

Ecokerk logo 144px

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px