Oproep van Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet bisdom AntwerpenMaart 2020 luidde een periode in van voortdurende, groeiende crisis. De Covid-pandemie is nog steeds niet overwonnen. Nu de temperatuur daalt en het leven zich meer binnenshuis gaat afspelen, staan de ziekenhuizen opnieuw voor een periode van druk op de zorgverlening.

De oorlog die in Oekraïne uitbarstte op 24 februari van dit jaar, versterkt en verbreedt de crisissfeer. De prijsverhogingen in de energiesector, die zich in alle sectoren laten voelen, confronteren ons met een energiecrisis van een omvang die we in ons land na Wereldoorlog II nooit hebben gekend. Nu de temperatuur daalt, woedt op alle werkplaatsen en in gezinnen een stevige discussie: kunnen we de verwarming nog aanzetten? Welke binnentemperatuur kunnen we nog betalen?Alle deskundigen zijn het er over eens dat deze energiecrisis een ernstige collectieve verarming veroorzaakt. Het aantal mensen dat zich aanbiedt voor voedselhulp en andere ondersteuning, neemt dag na dag toe. Zopas nog publiceerde Decenniumdoelen een nieuw rapport, de 15de Armoedebarometer, dat een globale verarming van de lage middenklasse en de verdieping van de armoede aantoont. Ze roepen de regeringen dan ook dringend op om nu structurele maatregelen te verankeren, en tegelijk op middellange termijn veel meer werk te maken van betaalbare en duurzame huisvesting.

 

Steun bestaande initiatieven intenser dan ooit!

Allerlei initiatieven die vele vormen van structurele uitsluiting en armoede bestrijden, zijn en blijven tegelijk van cruciaal belang. Ze verdienen onze volgehouden aandacht en steun. Ook zij kreunen onder de toegenomen hulpvragen en moeten stilaan uit eigen reserves beginnen putten om mensen nog te kunnen verder helpen.

Daarom onze oproep: neem nu contact met hulporganisaties in je buurt, je parochie, je pastorale eenheid, … en vraag welke ondersteuning zij dringend extra kunnen gebruiken. Laten we zo mee voorkomen dat hulpverleners (voedselbanken, sociale kruideniers, …) op een bepaald ogenblik niet meer over middelen tot hulpverlening zouden beschikken. Het is nu meer dan ooit nodig om warme solidariteit te versterken!

Van harte dank,


Namens Attent, Netwerk voor maatschappelijke inzet bisdom Antwerpen

Luc Braeckmans, voorzitter

Rita Boeren, Stafmedewerker


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px