De klimaatcoalitie eist dringende acties.

28 februari.
Het IPCC heeft het tweede hoofdstuk van zijn nieuwe beoordelingsrapport over de effecten van klimaatverandering gepubliceerd. De conclusies zijn duidelijk: de gevolgen van de klimaatverandering zullen nog sneller en ernstiger zijn dan verwacht. De dramatische overstromingen van juli 2021 waren een duidelijke illustratie van deze gevolgen in ons land. De Klimaatcoalitie eist dat België zijn verantwoordelijkheid neemt, door zijn uitstoot van broeikasgassen snel te verminderen en door de landen van het Zuiden te steunen in hun aanpassings- en transitiebeleid.

klimaatcoalitie "Uitstel is niet langer een optie", zegt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie. "Niets doen kost niet alleen mensenlevens, maar het zal de Belgische economie miljarden kosten en ernstige gevolgen hebben voor toekomstige generaties." De Klimaatcoalitie stelt meer dan 100 oplossingen voor om de klimaatcrisis te bestrijden. "Ons memorandum "voor een Belgische Green New Deal" biedt klimaatoplossingen die rekening houden met de principes van een rechtvaardige transitie, de vermindering van sociale ongelijkheden en andere vormen van discriminatie, terwijl de natuur een bondgenoot wordt.

 

Het sociale en de natuur combineren om een veerkrachtige samenleving op te bouwen

Ook België ondervindt nu de dramatische gevolgen van de klimaatverandering. Er is dringend behoefte aan een ambitieus aanpassings- en toekomstbeleid. Enerzijds dient dit sociaal rechtvaardig te gebeuren:

"Zoals we vorige zomer hebben gezien, zijn het de meest kwetsbaren die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Bovendien versterkt de klimaatcrisis die ongelijkheden," legt Zanna Vanrenterghem uit. "Deze realiteit moet dan ook centraal staan in elk klimaatbeleid.

Anderzijds wordt in het rapport gewezen op de directe verbanden tussen de klimaaturgentie en het verlies aan biodiversiteit, waarbij het een het ander dramatisch verergert. "Het is van essentieel belang meer rekening te houden met de ecosystemen: zij zijn onze grootste bondgenoten en bieden tal van oplossingen aan.”

 

Internationale solidariteit als basisbeginsel

Het verslag wijst ook op het belang van eerlijke en adequate steun voor de landen die het kwetsbaarst zijn voor de klimaatcrisis. Hoewel zij het zwaarst onder de gevolgen te lijden hebben, zijn deze landen het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis. "Om te beginnen moeten de rijke landen hun beloften inzake internationale klimaatfinanciering nakomen", zegt Zanna Vanrenterghem.

Verder wijst het nieuwe rapport van het IPCC op het belang van bijstand aan slachtoffers van klimaatverandering en daarbij de belangrijke kwestie van "verlies en schade".

Aan het werk!

 

Lees het rapport

Download de powerpointpresentatie van het IPCC

Lees ook de reactie van CIDSE

Lees ook het memorandum van de Klimaatcoalitie

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px