“De politiek kan ons niet negeren!”

Op zondag 23 oktober stapten 30.000 mensen mee in de Klimaatmars van de Klimaatcoalitie.

Het uitzonderlijke succes, jaar op jaar, van de Klimaatmars toont hoe zeer het klimaat de Belgen bezighoudt. “Elke dag voelen we de impact van de klimaatverandering. We moeten nu handelen. Beleidsmakers kunnen niet doof blijven voor de vraag naar ambitieuze en krachtige maatregelen”, klinkt het bij de Klimaatcoalitie, een netwerk van bijna 100 middenveldorganisaties waaronder ook Ecokerk. De coalitie vraagt nu een spoedige ontmoeting met premier De Croo.

De klimaatcrisis valt niet langer te negeren. De uitzonderlijk warme oktobermaand in Zuid Europa herinnert ons aan de verstikkende zomer van dit jaar. Op zondag 23 oktober namen 30.000 mensen deel aan een nieuwe Klimaatmars. Het jaarlijkse succes van de mars toont dat burgers concrete, ambitieuze en vooral urgente maatregelen verwachten van het beleid.

"Onbetaalbare energierekeningen, de armoede waarin zelfs werkende gezinnen worden gestort, de landbouwcrisis, de bosbranden en vernielde oogsten.... Dit zijn allemaal gevolgen van een wereld die te afhankelijk is van olie en gas. Business as usual is niet langer een optie. Opgeven ook niet. Er is nog tijd om te handelen. Maar dan wel nu." verklaart de vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, Zanna Vanrenterghem.

Door mee te stappen eisten de Belgen massaal een solidaire aanpak van de klimaatcrisis, met focus op de duurzame energietransitie en het opzetten van duurzame voedselsystemen.

 

Om de energiecrisis te bestrijden vraagt de Klimaatcoalitie

  • Een gemeenschappelijk energiebeleid tussen de gewesten en de federale overheiddat België in staat stelt om tegen 2050 100% hernieuwbare energie te bereiken
  • Een "huisvesting/energie"-pact om renovaties drie keer sneller te laten verlopen, met prioriteit voor de meest kansarme gezinnen.
  • Degelijk openbaar vervoer om de uitstoot van de vervoerssector te verminderen
  • Een tax op de overwinsten van energiereuzen

Om de landbouwcrisis aan te pakken roept de Klimaatcoalitie op tot

  • Een langetermijnvisie en transformatie van de landbouwsector waarin natuur en klimaat centraal staan
  • Steun voor landbouwers die agro-ecologische praktijken op hun bedrijf willen toepassen
  • Gegarandeerde toegang voor iedereen tot duurzame, gevarieerde en gezonde voeding aan een eerlijke prijs.

 

Met deze boodschap openden de boerengemeenschap, armoedeverenigingen, de Keniaanse activiste Elizabeth WATHUTI en een Braziliaanse inheemse delegatie de mars aan Brussel Noord. Samen toonden ze de stem van de eerste slachtoffers van de klimaatverandering. De vertegenwoordigers uit de landen die het meest door de klimaatcrisis worden getroffen, vroegen de landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering om actie.

De Klimaatmars eindigde met een groot feest in het Jubelpark. Onder meer fanfares, koren, dansers en fietsers zorgden voor een feestelijke en familiale optocht.
Dit kan tellen als uitnodiging naar de premier van ons land. We willen hem zo snel mogelijk ontmoeten”, verklaart vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, Zanna VAN RENTERGHEM. “Samen kunnen en moeten we oplossingen vinden voor de energiecrisis, de sociale crisis en de voedselcrisis. Deze drie zijn onlosmakelijk verbonden en moeten samen aangepakt worden.

 

 

 Lees ook alle beleidsaanbevelingen van de Klimaatcoaltie voor de klimaattop in Egypte

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px