Aswoensdagverklaring Justice and Peace Europe

Jaarlijks op Aswoensdag lanceren de Europese Commissies Rechtvaardigheid & Vrede een gezamenlijke verklaring. Justice and Peace Europe is een netwerk van de Commissies Rechtvaardigheid en Vrede uit een dertigtal landen die informatie uitwisselen, ervaringen delen en elkaar ontmoeten op een jaarlijks congres. Met de gezamenlijke Aswoensdagverklaring onderstrepen de Europese Commissies hun visie op een actuele problematiek en roepen op om werk te maken van een meer rechtvaardige en vredevollere wereld.

In 2023 zien we ons geconfronteerd met verschillende crisissen in een steeds meer versplinterde wereld. Toch is Justice and Peace Europe overtuigd dat mensen creatieve en spirituele bronnen kunnen aanboren om het uit te houden in moeilijke tijden. Meer nog: we koesteren de hoop dat angst niet het laatste woord krijgt en dat de mensheid in staat is tot verbinding en tot het heropbouwen van een nieuwe maatschappelijk model. Een politiek en economische systeem op mensenmaat, waarin solidariteit, rechtvaardigheid en integrale ecologie echt van tel zijn.

Angst als motivator

Klimaatcrisis, covid-19 pandemie, oorlog in Oekraïne, energiecrisis, voedseltekorten, vluchtelingenproblematiek, extreem weer,… Deze crisistijden zijn beangstigend. Als emotie, waarschuwt angst ons voor gevaar en maant ons aan voorzichtig te zijn. Maar angst mag ons niet verlammen, wel aanzetten tot actie.
Omgaan met angst vraagt om onderscheiding. Wie in angst leeft, kan moeilijker onderscheid maken tussen reële bekommernissen en manipulatie. Respect voor mensenrechten en de waardigheid van elke menselijke persoon zijn lichtbakens om ons te gidsen doorheen tijden van onzekerheid.

Banden smeden

Laat het zoeken naar waarheid en het gemeenschappelijk belang voorop staan in het heropbouwen van samenlevingsmodellen. Paus Franciscus stipt in zijn encycliek Fratelli tutti aan op een hervorming van internationale instituties: ‘… moeten multilaterale overeenkomsten tussen staten de voorkeur krijgen, omdat zij beter dan bilaterale overeenkomsten de bevordering van werkelijk universeel gemeenschappelijk goed en de bescherming van de zwakste staten garanderen.’ (FT 174). logo J&P Europe
Dialoog is de methodiek bij uitstek om gemeenschap waar te maken. Als kerk streven we ernaar om parochies tot plaatsen van ontmoeting en hoop te maken, waar het Evangelie tastbaar wordt in woord en daad. Een gevoel van verbondenheid maakt sterk om de confrontatie met angsten aan te gaan en om veerkrachtig in het leven te staan: ‘Niemand kan het leven aan in zijn eentje. … We hebben nood aan een gemeenschap die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken. Hoe belangrijk is het om samen te dromen!’ (FT 8).

Hier vind je een samenvatting van deze verklaring in het Engels.

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px