Deze was op 9 december om 14 uur
Naar aanleiding van de VN-top over Klimaatambitie


Op 12 december is het Akkoord van Parijs 5 jaar oud. Bij die gelegenheid organiseren de VN een online klimaattop. Landen worden uitgenodigd om daar hun sterkere ambities bekend te maken: de nieuwe vijfjaarlijkse nationale klimaaatplannen, met doelstellingen voor mitigatie, adaptatie en klimaatfinanciering.

In het kader van die VN-top, en om de wereldleiders aan te porren om ambitieus te zijn, organiseerde het Vaticaan op 9 december om 14 uur dit webinar.

Dat gebeurde in samenwerking met de grote katholieke netwerken: "In de context van de huidige pandemie wordt zo'n versterkte ambitie voor klimaatactie steeds relevanter, vooral als we kijken naar alle inspanningen die op nationaal, regionaal en internationaal niveau worden gedaan om beleid te maken voor een rechtvaardig en duurzaam herstel."

Het doel van de webinar is, om via de stem van geloof en wetenschap, regeringen aan te sporen de ambitie te verhogen. Het is een initiatief van de commissie van paus Franciscus over de aanpak van COVID-19 en bouwt voort op de bijdragen van religies om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs in 2015 te halen.


Sprekers:

  • Kardinaal Peter Turkson, Prefect van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, spreekt in naam van de Vaticaanse Covid19 Commissie
  • Hindou Oumarou Ibrahim is een milieuactiviste en coördinator van AFPAT, de Associatie van Peul vrouwen en Inheemse Volkeren van Chaad.
  • Prof. John Schellnhuber is de oprichter en directeur van het Potsdam Instituut voor onderzoek naar klimaatimpact en lid van de werkgroep Integrale Ecologie van de Vaticaanse Covid-19 Commissie.

 

 

 

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px