Marcel Cloet geeft fakkel door aan Luk De Geest

Maandag 12 juni is een belangrijk moment voor het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Voorzitter Marcel Cloet geeft op de bestuursvergadering die dag de fakkel door aan zijn opvolger, Luk De Geest.

Marcel was sinds 2011 voorzitter van het Netwerk, en heeft in de afgelopen zes jaar mee gebouwd aan een solide en geïnspireerde netwerkorganisatie.

Zijn vertrouwdheid met de werking van de verschillende solidariteitsorganisaties was hierbij een grote troef, maar ook en vooral zijn passie voor een dienstbare kerkgemeenschap en voor structurele en duurzame maatregelen tegen onrecht in de samenleving, maakten van Marcel de ideale persoon om het NRV te leiden.

MarcelMarcel Cloet is als priester nog steeds verantwoordelijk voor de pastorale eenheid Betlehem te Sint Gillis Brussel. Gevraagd naar wat hij met de vrijgekomen tijd zal doen, antwoordt hij: ‘ik ga wat meer tijd nemen om mensen in nood bij te staan. Mijn bezoeken in de gevangenis en in het sociaal centrum, die ik al langer doe, zal ik nu met wat meer tijd kunnen doen. En ik neem me voor om ook wat meer te gaan lezen.’

Luk De Geest neemt het voorzittersmandaat over. Hij werd door de raad van bestuur voorgedragen en dit werd door de bisschoppenconferentie bevestigd.
Luk is voor het NRV geen onbekende. Hij was tot begin juni voorzitter van Caritas Vlaanderen, en is op dit moment voorzitter van ORBIT. In de raad van bestuur van het NRV vertegenwoordigde Luk dus verschillende lidorganisaties. 

Luk is priester van het bisdom Gent, en sinds 1992 bisschoppelijk vicaris voor caritas en diaconie. In september geeft hij ook dit mandaat door aan een opvolger.
In Gent blijft Luk wel actief in KRAS, een netwerk van armoedebestrijdingsdiensten in het Gentse stadsweefsel.

Voor het NRV betekent deze voorzitterswissel een continuering van de inhoudelijke aandachtspunten. Coördinator Pieter Vandecasteele: ‘Luk was in 2004 één van de architecten van het huidige NRV. Er werden toen drie pijlers onderscheiden. De eerste pijler is de core-business van het NRV: dienstverlening aan de lidorganisaties en initiatieven ter bevordering van de onderlinge samenwerking en afstemming. De tweede pijler focust op de diaconale identiteit van de kerkgemeenschap én de lidorganisaties. In 2014 hebben we deze werking kunnen versterken met een extra medewerker, Anneleen Decoene. De derde pijler gaat over ecologie en spiritualiteit, waar Karel Malfliet op werkt. Met het Ecokerk-verhaal proberen we eigenlijk de encycliek Laudato Si in de praktijk te brengen.’


BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px